Издаване на решение за потвърждаване извършването на инвестиции във връзка с издаден първоначален лиценз по Закона за хазарта

Избор на сертификат

Данни за сертификат
Номер
Съдържание
Списък с регистрирани организации към избрания сертификат
Регистриране на сертификат за достъп до услуги

Информация за регистрация на сертификат

Която ще се вижда на САЙТА