Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС ООД 203268347 София ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1
Представители: Петър Валентинов Рашков и Георги Митков Петков. – управители
Покажи обекти
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Представители: Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Покажи обекти
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Представители: Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Покажи обекти
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Представители: Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Покажи обекти
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Представители: Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Покажи обекти
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Представители: Евлоги Йорданов Бонев – управител
Покажи обекти
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Представители: Евлоги Йорданов Бонев – управител
Покажи обекти
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Представители: Евлоги Йорданов Бонев – управител
Покажи обекти
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Представители: Евлоги Йорданов Бонев-управител
Покажи обекти
БРАТЯ МАТЕВИ ООД 130369794 София район „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова”
Представители: Матей Яворов Матев
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС ООД 203268347 София ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1
Петър Валентинов Рашков и Георги Митков Петков. – управители
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Нови Искър ул. Търговска № 1
Решение: 000030-179 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15904 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 25
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 2
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Пампорово к.к. Пампорово, хотел Мургавец
Решение: 000030-179 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15880 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 20
Брой джакпот система/и: 2
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Девин хотел Девин
Решение: 000030-179 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15891 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 20
Брой игрални места на игралното оборудване: 20
Брой джакпот система/и: 2
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Разлог улица Бяла Река № 12
Решение: 000030-179 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15884 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 19
Брой игрални места на игралното оборудване: 23
Брой джакпот система/и: 2
БЛИЦ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД 040506322 София улица Христо Белчев № 19, ет. 1
Георги Христов Хаджийски и Кольо Рашев Колев
Вид на дейност по ЗХ: Игри в игрално казино
Банско хотел Стражите
Решение: 000030-179 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15883 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 28
Брой игрални места на игралното оборудване: 35
Брой джакпот система/и: 1
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Евлоги Йорданов Бонев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Банкя улица Стефан Стамболов № 5
Решение: 000030-6686 / 23/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6844 / 28/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 23
Брой игрални места на игралното оборудване: 26
Брой джакпот система/и: 4
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Евлоги Йорданов Бонев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Долна баня пл. Възраждане
Решение: 000030-15367 / 07/12/2018
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15677 / 13/12/2018
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 17
Брой игрални места на игралното оборудване: 17
Брой джакпот система/и: 3
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Евлоги Йорданов Бонев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Радомир ул. Училищна № 1
Решение: 000030-63 / 15/07/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9685 / 22/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 12
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
БОНЕВ ГЕЙМ ООД 202690776 Банкя улица Княз Борис I № 2
Евлоги Йорданов Бонев-управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Костенец ул. „Търговска” № 9
Решение: 000030-5 / 17/01/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-1086 / 04/02/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 21
Брой игрални места на игралното оборудване: 24
Брой джакпот система/и: 2
БРАТЯ МАТЕВИ ООД 130369794 София район „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова”
Матей Яворов Матев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София ж.к. Дружба, УПИ ІІ-1109, 1216 от кв.46
Решение: 000030-41 / 13/03/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-2595 / 26/03/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 56
Брой игрални места на игралното оборудване: 63
Брой джакпот система/и: 7