Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ ООД 121634756 София район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”
Представители: Ангел Борисов Симеонов
Покажи обекти
АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ ЕООД 121634756 София бул. „Тодор Александров” № 14
Представители: Ангел Борисов Симеонов - управител
Покажи обекти
АНТОЛА ЕООД 148123565 Варна булевард Чаталджа, бл.14Б, вх. В, ет.1, ап.32
Представители: Искрен Тодоров Стефанов
Покажи обекти
АНТОЛА ЕООД 148123565 Варна
Представители: Искрен Тодоров Стефанов – управител
Покажи обекти
АРЕС ГРУП ООД 123642495 Стара Загора ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2
Представители: представлявано от Петър Димитров Арбалов, Десислава Диянова Косева и Светла Петрова Арбалова – управители
Покажи обекти
АРЕС ГРУП ООД 123642495 Стара Загора ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2
Представители: представлявано от Петър Димитров Арбалов, Десислава Диянова Косева и Светла Петрова Арбалова – управители
Покажи обекти
АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000 ЕООД 131558673 София ж.к. Дружба бл.77, вх.Г, ет.1, ап.70
Представители: Петър Пламенов Петков – управител
Покажи обекти
АТЛАС - ЕС КЕЙ ЕООД 200519399 Перущица улица Цар Иван Асен № 43
Представители: Стоян Георгиев Куков
Покажи обекти
АТРОНИК ЕООД 201409545 София р-н „Красно село”, ж.к. „Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11
Представители: Олена Викторовна Бредихина
Покажи обекти
АТРОНИК ЕООД 201409545 София р-н „Красно село”, ж.к. „Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11
Представители: Олена Викторовна Бредихина
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ ООД 121634756 София район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 14, бл. АХК „АНЕЛ”
Ангел Борисов Симеонов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София булевард Витоша № 31-33
Решение: 000030-56 / 18/06/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9409 / 17/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 30
Брой игрални места на игралното оборудване: 109
Брой джакпот система/и: 4
АНЕЛ КОРПОРАЦИЯ ЕООД 121634756 София бул. „Тодор Александров” № 14
Ангел Борисов Симеонов - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София бул. „Тодор Александров” № 14
Решение: 000030-166 / 18/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15347 / 02/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 14
Брой игрални места на игралното оборудване: 73
Брой джакпот система/и: 1
АНТОЛА ЕООД 148123565 Варна булевард Чаталджа, бл.14Б, вх. В, ет.1, ап.32
Искрен Тодоров Стефанов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Варна улица Фредерик Жолио Кюри № 48
Решение: 000030-200 / 18/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-30 / 02/01/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 30
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 1
АНТОЛА ЕООД 148123565 Варна
Искрен Тодоров Стефанов – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Варна бул. Владислав Варненчик № 130
Решение: 000030-200 / 18/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-31 / 02/01/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 30
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 1
АРЕС ГРУП ООД 123642495 Стара Загора ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2
представлявано от Петър Димитров Арбалов, Десислава Диянова Косева и Светла Петрова Арбалова – управители
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Стара Загора бул. Цар Симеон Велики № 98, Хотелски комплекс Верея
Решение: 000030-176 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15946 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 34
Брой игрални места на игралното оборудване: 34
Брой джакпот система/и: 2
АРЕС ГРУП ООД 123642495 Стара Загора ул. „Братя Жекови” № 105, ет. 2, ап. 2
представлявано от Петър Димитров Арбалов, Десислава Диянова Косева и Светла Петрова Арбалова – управители
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Стара Загора ул. Мусала № 81 А
Решение: 000030-176 / 29/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15955 / 13/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 30
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 2
АРИСТОКРАТ ГЕЙМС 2000 ЕООД 131558673 София ж.к. Дружба бл.77, вх.Г, ет.1, ап.70
Петър Пламенов Петков – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Септември улица Любен Каравелов № 13
Решение: 000030-45 / 11/06/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9577 / 19/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 18
Брой джакпот система/и: 2
АТЛАС - ЕС КЕЙ ЕООД 200519399 Перущица улица Цар Иван Асен № 43
Стоян Георгиев Куков
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Стамболийски улица Иван Вазов № 8А
Решение: 000030-64 / 15/07/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9830 / 23/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 18
Брой игрални места на игралното оборудване: 18
Брой джакпот система/и: 3
АТРОНИК ЕООД 201409545 София р-н „Красно село”, ж.к. „Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11
Олена Викторовна Бредихина
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София ж.к. Младост 1А, бл. 550, вх. 2
Решение: 000030-22 / 28/02/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-2223 / 12/03/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 53
Брой игрални места на игралното оборудване: 56
Брой джакпот система/и: 3
АТРОНИК ЕООД 201409545 София р-н „Красно село”, ж.к. „Борово”, ул. „Подуево” № 10, вх. А, ет. 1, ап. оф. 11
Олена Викторовна Бредихина
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София булевард Христо Ботев № 131
Решение: 000030-22 / 28/02/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-2222 / 12/03/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 3