Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112
Представители:
Покажи обекти
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица площад Георги Измирлиев № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
Андива ЕООД 104687112 Горна Оряховица площад Георги Измирлиев № 4
Представители: Анастас Димитров Начев - управител
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Горна Оряховица улица Ангел Кънчев № 47
Решение: 000030-151 / 30/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-14574 / 15/11/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 17
Брой игрални места на игралното оборудване: 17
Брой джакпот система/и: 4
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Горна Оряховица ул. Цар Освободител 107
Решение: 000030-5667 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6291 / 20/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 16
Брой игрални места на игралното оборудване: 16
Брой джакпот система/и: 3
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Върбица ул. Драгой Войвода 2
Решение: 000030-151 / 30/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-14588 / 15/11/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Две могили бул. „България“ № 88
Решение: 000030-132 / 11/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13901 / 30/10/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 16
Брой игрални места на игралното оборудване: 16
Брой джакпот система/и: 2
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Разград улица Трети март № 14
Решение: 000030-199 / 18/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-85 / 03/01/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Павликени площад Свобода № 36
Решение: 000030-5565 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6290 / 20/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица пл. „Георги Измирлиев” № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Велики Преслав улица Христо Ботев № 2
Решение: 000030-151 / 30/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-14575 / 15/11/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 3
АНДИВА ЕООД 104687112
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Ветово ул. "Велико Търново" № 17
Решение: 000030-9 / 17/01/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-1180 / 04/02/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 13
Брой игрални места на игралното оборудване: 18
Брой джакпот система/и: 1
АНДИВА ЕООД 104687112 Горна Оряховица площад Георги Измирлиев № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Каолиново ул Александър Батенбирг № 44
Решение: 000030-9 / 17/01/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-1175 / 04/02/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
Андива ЕООД 104687112 Горна Оряховица площад Георги Измирлиев № 4
Анастас Димитров Начев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Стрелча бул. "Руски" № 17
Решение: 000030-191 / 11/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-16237 / 23/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1