Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
Представители: представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Покажи обекти
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
Представители: представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Покажи обекти
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
Представители: представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Покажи обекти
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
Представители: представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Покажи обекти
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
Представители: представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Покажи обекти
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Представители: Константин Петров Калоянов
Покажи обекти
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Представители: Константин Петров Калоянов
Покажи обекти
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Представители: Константин Петров Калоянов
Покажи обекти
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Представители: Константин Петров Калоянов
Покажи обекти
БТД ООД 147032721
Представители:
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Вид на дейност по ЗХ: Игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета (онлайн)
София булевард Джеймс Баучер № 20
Решение: 000030-167 / 18/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13708 / 28/10/2019
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.efbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: НаименованиеEFBET, тип и версия 1.0, с модул Elephant RGS(Remote Game Server), тип и версия GS 3.2, модул Elephant RGS (Remote Game Server), тип и версия GS 4.1, модул Elephant RGS (Remote Game Server
Местопложение на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: булевард Джеймс Баучер № 20
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Вид на дейност по ЗХ: Игри в игрално казино (онлайн)
София булевард Джеймс Баучер № 20
Решение: 000030-191 / 11/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-199 / 08/01/2020
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: WWW.EFBET.COM
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Наименование EFBET, тип и версия 1.0, Производител Optima Information Services, SLU, Документ за изпитан тип BUL.OPT-OL.1001.01 от 11.07.2015 г.
Местопложение на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: ГР. СОФИЯ, БУЛ.”ДЖЕЙМС БАУЧЕР” № 20
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Вид на дейност по ЗХ: Игра със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти (онлайн)
София бул. „Джеймс Баучер” № 12
Решение: 000030-6894 / 16/06/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7092 / 20/06/2017
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.efbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Наименование EFBET; Тип, версия 1.0; Производител Optima Information Services, SLU; Документ за изпитан тип BUL.OPT-OL.1001.01 от 11.07.2015 г.
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Вид на дейност по ЗХ: Традиционна лотария (онлайн)
София бул. „Джеймс Баучер” № 12
Решение: 000030-6894 / 16/06/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7095 / 20/06/2017
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.efbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Наименование EFBET; Тип, версия 1.0; Производител Optima Information Services, SLU; Документ за изпитан тип BUL.OPT-OL.1001.01 от 11.07.2015г.
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Вид на дейност по ЗХ: Лото (онлайн)
София бул. „Джеймс Баучер” № 12
Решение: 000030-6894 / 16/06/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7094 / 20/06/2017
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.efbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Наименование EFBET;Тип, версия 1.0; Произв. Optima Information Services, SLU; Наименование Lucky Six;Тип, версия V5; Произв. „ЕнСофт“ д.о.о Мостар / Nsoft d.o.o Mostar
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Константин Петров Калоянов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Айтос улица Стационна № 35
Решение: 000030-41 / 13/03/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-1741 / 19/02/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 17
Брой игрални места на игралното оборудване: 17
Брой джакпот система/и: 1
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Константин Петров Калоянов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Бургас комплекс Меден рудник, бл. 600, партер
Решение: 000030-49 / 11/06/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9509 / 18/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 27
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 3
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Константин Петров Калоянов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Бургас улица Цар Асен № 7
Решение: 000030-49 / 11/06/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9510 / 18/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 35
Брой игрални места на игралното оборудване: 38
Брой джакпот система/и: 3
БТД ООД 147032721 Несебър к.к. Слънчев бряг, х-л Карина № 1
Константин Петров Калоянов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Ямбол улица Георги Сава Раковски" № 5
Решение: 000030-49 / 11/06/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9508 / 18/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 28
Брой игрални места на игралното оборудване: 31
Брой джакпот система/и: 3
БТД ООД 147032721
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Варна район "Младост", бул. "Сливница" № 185, Делта Планет МОЛ, обект № 0.023
Решение: 000030-41 / 13/03/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9511 / 18/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 46
Брой джакпот система/и: 5