Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
ШАНС 07 ЕООД 102963081 Поморие квартал Свобода, бл.15, вх.А, ап.9
Представители: Радослав Цветанов Христов
Покажи обекти
ШАНС 07 ЕООД 102963081 Поморие квартал Свобода, бл.15, вх.А, ап.9
Представители: Радослав Цветанов Христов
Покажи обекти
ШАНС ГРУП ДУЛОВО ООД 200890810 Исперих ул. „Васил Левски” № 67
Представители: Боряна Костадинова Борисова
Покажи обекти
ШАНС 07 ЕООД 102963081 Поморие ж.к. Свобода, бл. 15, вх. А, ап. 9
Представители: Радослав Цветанов Христов
Покажи обекти
ШАНС 81 ООД ООД 204737366 Асеновград улица Свобода № 12
Представители: Мария Пенкова Радойнова – управител
Покажи обекти
ШУГЪР ГЕЙМС ООД 131333192 София район „Лозенец“, бул. „Джемс Баучер“ № 20
Представители: Венелин Митков Бандалов
Покажи обекти
ЮЛИАН ПАСКОВ ЕТ 101716174 Рилци Рилци
Представители: Юлиан Илиев Пасков
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
ШАНС 07 ЕООД 102963081 Поморие квартал Свобода, бл.15, вх.А, ап.9
Радослав Цветанов Христов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Поморие улица Генерал Скобелев № 8
Решение: 000030-484 / 18/01/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-578 / 22/01/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 28
Брой игрални места на игралното оборудване: 28
Брой джакпот система/и: 4
ШАНС 07 ЕООД 102963081 Поморие квартал Свобода, бл.15, вх.А, ап.9
Радослав Цветанов Христов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Свиленград площад 5-ти октомври № 1, хотел „Свилена“
Решение: 000030-165 / 18/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15555 / 05/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 20
Брой игрални места на игралното оборудване: 20
Брой джакпот система/и: 2
ШАНС ГРУП ДУЛОВО ООД 200890810 Исперих ул. „Васил Левски” № 67
Боряна Костадинова Борисова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Дулово улица Силистренско шосе № 3, УПИ І,пл. №147 в кв. 16
Решение: 000030-50 / 30/04/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-3696 / 20/05/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 18
Брой игрални места на игралното оборудване: 18
Брой джакпот система/и: 2
ШАНС 07 ЕООД 102963081 Поморие ж.к. Свобода, бл. 15, вх. А, ап. 9
Радослав Цветанов Христов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Свиленград пл. Свилена, хотел Свилена
Решение: 000030-8226 / 29/06/2018
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-8443 / 29/06/2018
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 26
Брой игрални места на игралното оборудване: 26
Брой джакпот система/и: 4
ШАНС 81 ООД ООД 204737366 Асеновград улица Свобода № 12
Мария Пенкова Радойнова – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Пазарджик пл. „Възраждане“ № 1
Решение: 000030-21 / 28/02/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-2151 / 11/03/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 27
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 2
ШУГЪР ГЕЙМС ООД 131333192 София район „Лозенец“, бул. „Джемс Баучер“ № 20
Венелин Митков Бандалов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София булевард Сливница № 133
Решение: 000030-191 / 11/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-16283 / 23/12/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 50
Брой игрални места на игралното оборудване: 55
Брой джакпот система/и: 1
ЮЛИАН ПАСКОВ ЕТ 101716174 Рилци Рилци
Юлиан Илиев Пасков
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Благоевград улица Антим I № 7
Решение: 000030-64 / 15/07/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9885 / 23/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 26
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 3