Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
БРАТЯ МАТЕВИ ООД 130369794 София район „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова”
Представители: Матей Яворов Матев
Покажи обекти
БРИЗ - Л ЕООД 131502767 София р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А
Представители: Любомир Христов Велев - управител
Покажи обекти
БРИЗ - Л ЕООД 131502767 София р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А
Представители: Любомир Христов Велев - управител
Покажи обекти
БРИЗ - Л ЕООД 131502767 София р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А
Представители: Любомир Христов Велев - управител
Покажи обекти
БРИЗ - М ООД 131386348 София район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала
Представители: Евтим Христов Велев
Покажи обекти
БРИЗ - М ООД 131386348 София район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала
Представители: Евтим Христов Велев
Покажи обекти
БРИЗ - М ООД 131386348 София район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала
Представители: Евтим Христов Велев
Покажи обекти
БРИЗ - М ООД 131386348 София
Представители: Евтим Христов Велев
Покажи обекти
БРИЗ - М ООД 131386348 София
Представители: Евтим Христов Велев
Покажи обекти
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
Представители: представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
БРАТЯ МАТЕВИ ООД 130369794 София район „Искър”, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Мария Нейкова”
Матей Яворов Матев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София булевард Никола Габровски № 61
Решение: 000030-200 / 18/12/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-16 / 02/01/2020
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 49
Брой игрални места на игралното оборудване: 52
Брой джакпот система/и: 5
БРИЗ - Л ЕООД 131502767 София р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А
Любомир Христов Велев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София улица Академик Борис Стефанов № 1, маг. № 17
Решение: 000030-130 / 11/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13717 / 28/10/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 4
БРИЗ - Л ЕООД 131502767 София р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А
Любомир Христов Велев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София улица Първа българска армия № 147
Решение: 000030-130 / 11/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13718 / 28/10/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 6
БРИЗ - Л ЕООД 131502767 София р-н „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Беловодски път” № 89А
Любомир Христов Велев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София булевард Гоце Делчев № 115
Решение: 000030-12277 / 27/10/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-12428 / 31/10/2017
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 46
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 6
БРИЗ - М ООД 131386348 София район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала
Евтим Христов Велев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София улица Иван Странски до бл. 58
Решение: 000030-5686 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6396 / 20/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 43
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 2
БРИЗ - М ООД 131386348 София район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала
Евтим Христов Велев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
София ул. "Академик Стефан Младенов" № 46
Решение: 000030-14766 / 30/11/2018
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-15072 / 04/12/2018
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 45
Брой игрални места на игралното оборудване: 50
Брой джакпот система/и: 2
БРИЗ - М ООД 131386348 София район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 46, вх. В, игрална зала
Евтим Христов Велев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Свети Влас ул. "Русалка" № 4
Решение: 000030-115 / 13/09/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-12380 / 30/09/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 21
Брой игрални места на игралното оборудване: 21
Брой джакпот система/и: 1
БРИЗ - М ООД 131386348 София
Евтим Христов Велев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Перник ул. "Бучински път" № 10
Решение: 000030-41 / 13/03/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-12494 / 01/10/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 33
Брой игрални места на игралното оборудване: 33
Брой джакпот система/и: 1
БРИЗ - М ООД 131386348 София
Евтим Христов Велев
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Перник улица Юрий Гагарин № 33
Решение: 000030-41 / 13/03/2020
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7179 / 04/06/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 28
Брой игрални места на игралното оборудване: 33
Брой джакпот система/и: 1
БРОБЕТ ЛИМИТИД LTD * Република Малта, гр. Тажбиж, Вила Ичанг 16, ул. Монс. Алфредо Мифсуд (Malta, Villa Ichang № 16, Triq Mons. Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX 1063)
представлявано от Митко Цветанов Тодоров и Стефан Торнтон, поотделно
Вид на дейност по ЗХ: Игра със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти (онлайн)
София булевард Джеймс Баучер № 20
Решение: 000030-167 / 18/11/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13710 / 28/10/2019
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: WWW.EFBET.COM
Местопложение на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: булевард Джеймс Баучер № 20