Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
0 . *
Представители: *
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Представители: Мирослав Бориславов Недев – управител
Покажи обекти
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Представители: Мирослав Бориславов Недев – управител
Покажи обекти
АВРАМОВ 97 ЕООД 104053624 Горна Оряховица улица Васил Левски № 8
Представители: Димо Тодоров Аврамов
Покажи обекти
АВРОРА ГЕЙМС ЕООД 204526341 Слънчев бряг к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”
Представители: представлявано заедно от Сергей Петров Господинов и Петър Валериев Георгиев – управители
Покажи обекти
АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА ЕТ 030131354 Разград булевард България № 3
Представители: Адриана Георгиева Чакърова
Покажи обекти
АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА ЕТ 116573878 Разград булевард България №3
Представители: Неделя Кръстева Керчева
Покажи обекти
АЙ ДЖИ 2000 ЕООД 121844651 Габрово улица Съзаклятие № 2
Представители: Васил Колев Михайлов
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
0 . *
*
Вид на дейност по ЗХ: Игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
София ул. "Кукуш" 7
Решение: 000030-6542 / 31/05/2018
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6941 / 05/06/2018
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.palmsbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Leopard OGP, AQ 2.1, 020614-100
Местопложение на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ет. 7, сървърно помещение № 612
Производител на игралния софтуер: „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Златоград улица Беловидово № 23,УПИ І-1342, кв.133
Решение: 000030-479 / 18/01/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-674 / 23/01/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай улица Княз Борис І, № 1 Б
Решение: 000030-132 / 11/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13760 / 28/10/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 26
Брой игрални места на игралното оборудване: 29
Брой джакпот система/и: 4
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Мирослав Бориславов Недев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Луковит улица Възраждане № 68, ет. 2
Решение: 000030-5601 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7098 / 03/06/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 12
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Мирослав Бориславов Недев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Койнаре ул. „Христо Ботев” № 45
Решение: 000030-7206 / 27/06/2016
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7763 / 14/07/2016
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АВРАМОВ 97 ЕООД 104053624 Горна Оряховица улица Васил Левски № 8
Димо Тодоров Аврамов
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Горна Оряховица улица Цар Освободител № 105
Решение: 000030-8787 / 31/07/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-8977 / 31/07/2017
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 3
АВРОРА ГЕЙМС ЕООД 204526341 Слънчев бряг к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан”
представлявано заедно от Сергей Петров Господинов и Петър Валериев Георгиев – управители
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Слънчев бряг хотел Кубан
Решение: 000030-3322 / 22/03/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-3779 / 27/03/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 77
Брой игрални места на игралното оборудване: 89
Брой джакпот система/и: 6
АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА ЕТ 030131354 Разград булевард България № 3
Адриана Георгиева Чакърова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Разград булевард България № 3
Решение: 000030-5476 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6151 / 17/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 3
АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА ЕТ 116573878 Разград булевард България №3
Неделя Кръстева Керчева
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Разград ж.к. Орел Кооперативен пазар
Решение: 000030-5475 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6150 / 17/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АЙ ДЖИ 2000 ЕООД 121844651 Габрово улица Съзаклятие № 2
Васил Колев Михайлов
Вид на дейност по ЗХ: Бинго
Габрово улица Съзаклятие № 2
Решение: 000030-62 / 15/07/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-10259 / 02/08/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 1