Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
"ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД 112050243 Панагюрище ул. „30-ТИ АПРИЛ” № 52
Представители: Димитър Николаев Митев - управител
Покажи обекти
"КАЗИНО БУДА" ЕООД 175086943 София р-н „Младост”, ж. к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292
Представители: Галя Дамянова Борисова – управител
Покажи обекти
"НЮ ВИЖЪН" ЕООД 126615553
Представители:
Покажи обекти
"РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД 203381373 София район „Красно село“, ж. к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14
Представители: Ивайло Христосков Илиев – управител
Покажи обекти
"СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ 812094175 Бургас ж. к. „Славейков“, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13
Представители: Жечо Иванов Маринов – физическо лице – търговец
Покажи обекти
0 . *
Представители: *
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Представители: Мирослав Бориславов Недев – управител
Покажи обекти
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Представители: Мирослав Бориславов Недев – управител
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
"ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД 112050243 Панагюрище ул. „30-ТИ АПРИЛ” № 52
Димитър Николаев Митев - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай "Орфей" № 12, вх. А
Решение: 000030-3898 / 28/03/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-4046 / 01/04/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 24
Брой игрални места на игралното оборудване: 29
Брой джакпот система/и: 2
"КАЗИНО БУДА" ЕООД 175086943 София р-н „Младост”, ж. к. „Младост – 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 292
Галя Дамянова Борисова – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Дупница ул. "Лоза" № 1
Решение: 000030-3895 / 28/03/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-4044 / 01/04/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 21
Брой игрални места на игралното оборудване: 24
Брой джакпот система/и: 3
"НЮ ВИЖЪН" ЕООД 126615553
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Димитровград бу. "Трети март" № 3
Решение: 000030-64 / 15/07/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-9880 / 23/07/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 32
Брой игрални места на игралното оборудване: 34
Брой джакпот система/и: 3
"РИНГ ГЕЙМИНГ" ЕООД 203381373 София район „Красно село“, ж. к. Хиподрума, бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 14
Ивайло Христосков Илиев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Пловдив бул. "Княгиня Мария Луиза" № 16
Решение: 000030-3892 / 28/03/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-4110 / 02/04/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 25
Брой игрални места на игралното оборудване: 30
Брой джакпот система/и: 2
"СИ-ЕЛ-ЕЛИТ-ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ 812094175 Бургас ж. к. „Славейков“, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13
Жечо Иванов Маринов – физическо лице – търговец
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Бургас ж. к. "Лазур", бл. 167, ет. 1
Решение: 000030-3888 / 28/03/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-4129 / 03/04/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 31
Брой игрални места на игралното оборудване: 31
Брой джакпот система/и: 3
0 . *
*
Вид на дейност по ЗХ: Игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
София ул. "Кукуш" 7
Решение: 000030-6542 / 31/05/2018
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6941 / 05/06/2018
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.palmsbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Leopard OGP, AQ 2.1, 020614-100
Местопложение на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ет. 7, сървърно помещение № 612
Производител на игралния софтуер: „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Златоград улица Беловидово № 23,УПИ І-1342, кв.133
Решение: 000030-479 / 18/01/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-674 / 23/01/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай улица Княз Борис І, № 1 Б
Решение: 000030-5669 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6311 / 20/05/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 23
Брой игрални места на игралното оборудване: 26
Брой джакпот система/и: 4
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Мирослав Бориславов Недев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Луковит улица Възраждане № 68, ет. 2
Решение: 000030-5601 / 10/05/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7098 / 03/06/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 12
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2
АВВ-2003 ООД 123647325 Зетьово улица Каваклийка № 1А
Мирослав Бориславов Недев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Койнаре ул. „Христо Ботев” № 45
Решение: 000030-7206 / 27/06/2016
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-7763 / 14/07/2016
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 2