Регистър на организаторите на хазартни игри

#| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я |

#| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Организатор Булстат Седалище Обекти
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД 203773449 София район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, ет. 10
Представители: Тодор Симеонов Захариев
Покажи обекти
0 . *
Представители: *
Покажи обекти
7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД 203269506 Стара Загора улица Христо Белчев № 100А
Представители: Владимир Танев Вълев – управител
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова
Покажи обекти
АБ И МД ООД 115131330 Първомай ул. „Симеон Велики” № 34
Представители: Боряна Стефанова Маринова - управител
Покажи обекти
АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ ЕАД 131278842 София улица Кукуш № 7
Представители: Бисер Ангелов Божанов и Елена Стоянова Шатерова-заедно
Покажи обекти
АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ ЕАД 131278842 София улица Кукуш № 7
Представители: Бисер Ангелов Божанов и Елена Стоянова Шатерова-заедно
Покажи обекти
Организатор Седалище Обект Игрално оборудване
„ЕГТ ИНТЕРАКТИВ“ ЕООД 203773449 София район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, ет. 10
Тодор Симеонов Захариев
Вид на дейност по ЗХ: Производство, разпространение и сервиз
София бул. „Цариградско шосе“ № 135А, ет. 7
Решение: 000030-8696 / 31/07/2017
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-8859 / 31/07/2017
Статус: Валиден
0 . *
*
Вид на дейност по ЗХ: Игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
София ул. "Кукуш" 7
Решение: 000030-6542 / 31/05/2018
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-6941 / 05/06/2018
Статус: Валиден
Адрес на интернет страницата на организатора, чрез която се организират хазартни игри от разстояние: www.palmsbet.com
Наименование на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: Leopard OGP, AQ 2.1, 020614-100
Местопложение на утвърден игрален софтуер на комуникационно оборудване: гр. София, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 7, ет. 7, сървърно помещение № 612
Производител на игралния софтуер: „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД
7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД 203269506 Стара Загора улица Христо Белчев № 100А
Владимир Танев Вълев – управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Стара Загора улица Христо Ботев № 102
Решение: 000030-9159 / 31/08/2016
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-2653 / 14/03/2016
Статус: Предсрочно прекратен
Брой игрално оборудване: 27
Брой игрални места на игралното оборудване: 32
Брой джакпот система/и: 3
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай улица Орфей № 14
Решение: И-2518 / 27/09/2013
Удостоверение за издаване на лиценз: И-1933 / 19/09/2012
Статус: Неактивен
Брой игрално оборудване: 16
Брой игрални места на игралното оборудване: 16
Брой джакпот система/и: 4
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Мадан улица Обединение № 18
Решение: И-2547 / 19/12/2012
Удостоверение за издаване на лиценз: И-335 / 12/03/2012
Статус: Неактивен
Брой игрално оборудване: 10
Брой игрални места на игралното оборудване: 10
Брой джакпот система/и: 3
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Златоград улица Беловидово № 23,УПИ І-1342, кв.133
Решение: 000030-479 / 18/01/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-674 / 23/01/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 15
Брой игрални места на игралното оборудване: 15
Брой джакпот система/и: 1
АБ И МД ООД 115131330 Първомай улица Симеон Велики № 34
Боряна Стефанова Маринова
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай улица Княз Борис І, № 1 Б
Решение: 000030-132 / 11/10/2019
Удостоверение за издаване на лиценз: 000030-13760 / 28/10/2019
Статус: Валиден
Брой игрално оборудване: 26
Брой игрални места на игралното оборудване: 29
Брой джакпот система/и: 4
АБ И МД ООД 115131330 Първомай ул. „Симеон Велики” № 34
Боряна Стефанова Маринова - управител
Вид на дейност по ЗХ: Игри с игрални автомати
Първомай ул. „Княз Борис I” № 1 Б
Решение: 000030-8387 / 29/06/2018
Статус: Решение за отказ
Брой игрално оборудване: 20
Брой игрални места на игралното оборудване: 20
Брой джакпот система/и: 2
АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ ЕАД 131278842 София улица Кукуш № 7
Бисер Ангелов Божанов и Елена Стоянова Шатерова-заедно
Вид на дейност по ЗХ: Производство и разпространение
София улица Кукуш №1
Решение: И-2843 / 19/11/2013
Удостоверение за издаване на лиценз: 2401 / 09/12/2009
Статус: Невалиден
АВАНГАРД ТЕХНОЛОГИИ ЕАД 131278842 София улица Кукуш № 7
Бисер Ангелов Божанов и Елена Стоянова Шатерова-заедно
Вид на дейност по ЗХ: Внос и разпространение
София улица Кукуш №1
Решение: 203 / 30/01/2009
Удостоверение за издаване на лиценз: 300 / 12/09/2009
Статус: Невалиден