Преглед на е-документ
  • Тук може да визуализирате съдържанието на електронни документи създадени в резултат от изпълнението на електронни административни услуги
Зареждане на заявление от xml файл